อาหารที่เหมาะสมสำหรับปลานิล

 

ส่วนประกอบ

ปริมาณที่เหมาะสม

โปรตีน 25-30%
ไขมัน 1-4%
คาร์โบไฮเดรต 30-60%
วิตามินเอ (A) 4,000 IU/กก.
วิตามินบี (B) 5-10 มก./กก.
วิตามินซี (C) 50-200 มก./กก.
วิตามินดี (D) 500-2,000 IU/กก.
วิตามินอี (E) 10-50 IU/กก.
ปริมาณ 3-7% น้ำหนักตัว/วัน

 

อาหารสำหรับปลานิล (Tilapia Feed)
We're readey to talk