ชีววิทยาและการสืบพันธุ์ (Biology and reproduction)

 • Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 • ถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา
 • นิยมเลี้ยงในเขตร้อน บริเวณน้ำจืดและน้ำกร่อยอุณหภูมิ 8-42 องศาเซลเซียส
 • กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
 • รูปร่างลักษณะ
  – ลำตัวสั้นป้อม แบนข้าง สีเขียวปนน้ำตาล กลางเกล็ดมีสีเข้ม
  – ริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน
  – มีแถบพาดขวางลำตัว 9-10 แถบ
  – มีลายขวางบริเวณครีบหาง 7-12 แถบ
  – บริเวณขอบครีบหลังสีดำหรือเทา
  – มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 33 เกล็ด
  – บริเวณแก้มมีเกล็ด 3 แถว

The Nile tilapia is popular fish due to its hardiness, tolerance to a wide range of environmental conditions including temperature and salinity, resistance to diseases, ease to breed, fast growth and good taste. Nile tilapia is a member of the family Cichidae. It is shaped much like sunfish, and is easily identified by an uninterrupted lateral line. They are laterally compressed and deep-bodied with long dorsal fins which front portion is armed with vicious spines. Spines are also found in the pelvic and anal fins. The sides of fry, fingerlings, and sometimes adults are usually marked with wide vertical bars. Nile tilapia is a mouth-brooder. Mature male Nile tilapia have gray or pink pigmentation in the throat region. The male has two openings just in front of the anal fin: the large opening is the anus and the smaller opening at the tip is the urogenital pore. The female has three openings: the anus, the genital pore, and the urinary pore. The genital papilla is usually smaller in the female. Nile tilapia can be visually sexed when they attain the weight of 15 g. Eggs are yellow in color. Eggs hatch in about five to seven days. After hatching the fry remain in the mouth of the female for another four to seven days. The fry begin to swim freely in schools, but may return to the mouth of the mother when threatened.

 • เพศผู้ มีอวัยวะเพศเรียวยาวยื่นออกมา สีบริเวณใต้คางและลำตัวเข้มกว่า
 • เพศเมีย มีอวัยวะเพศเป็นรูค่อนข้างใหญ่และกลม สีบริเวณใต้คางและลำตัวอ่อนกว่า
 • เริ่มผสมพันธุ์วางไข่ได้ตั้งแต่อายุ 3-4 เดือน ในน้ำความเค็ม 0-10 ส่วนในพัน
 • แม่ปลาวางไข่ได้ปีละ 8-11 ครั้งๆละ 200-1000 ฟอง
 • ไข่ปลานิลเป็นไข่จม ขนาด 1.8-2.0 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงใหญ่ ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 4 วัน ที่น้ำอุณหภูมิ 27-28 องศาเซลเซียส
 • พ่อปลาจะสร้างหลุมวางไข่กว้าง 1 ฟุต แม่ปลาจะฟักไข่และอมไข่ไว้ในปากนาน 10-15 วัน จึงปล่อยลูกปลาออกมา
 • 3 สัปดาห์แรก ลูกปลาจะรวมตัวกันเป็นฝูง จากนั้นจะแตกฝูง

พัฒนาการของไข่และตัวอ่อน (Larval development)

ชีววิทยา (Biology)
We're readey to talk