การตรวจสอบเพศปลา (Sex Identification)

การตรวจสอบเพศปลา (Sex Identification)

ตรวจสอบสัดส่วนเพศผู้ในลูกปลาก่อนขาย ให้ได้เปอร์เซ็นต์เพศผู้ 98-100%่ ตรวจสอบคุณภาพลูกปลาก่อนขาย ให้ปราศจากโรคและพยาธิ

We're readey to talk