การอนุบาลลูกปลา (Fry Nursing)

การอนุบาลลูกปลา (Fry Nursing)

การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน อนุบาลลูกปลาขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดิน ความหนาแน่น 50,000 ตัว/ไร่ เตรียมบ่ออนุบาลล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยตากบ่อให้แห้ง ใส่ปูนขาว 150-200 กิโลกรัม/ไร่ เติมน้ำในบ่อให้สูงประมาณ 1 เมตร โดยกรองน้ำผ่านถุงกรองไนล่อนตาถี่ ใส่ปุ๋ยเพื่…