ชีววิทยา (Biology)

ชีววิทยา (Biology)

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) ถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา นิยมเลี้ยงในเขตร้อน บริเวณน้ำจืดและน้ำกร่อยอุณหภูมิ 8-42 องศาเซลเซียส กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร รูปร่างลักษณะ – ลำตัวสั้นป้อม แบนข้าง สีเขียวปนน้ำตาล กลางเกล็ดมีสีเข้ม – ริมฝี…