อาหารสำหรับปลานิล (Tilapia Feed)

อาหารสำหรับปลานิล (Tilapia Feed)

  ส่วนประกอบ ปริมาณที่เหมาะสม โปรตีน 25-30% ไขมัน 1-4% คาร์โบไฮเดรต 30-60% วิตามินเอ (A) 4,000 IU/กก. วิตามินบี (B) 5-10 มก./กก. วิตามินซี (C) 50-200 มก./กก. วิตามินดี (D) 500-2,000 IU/กก. วิตามินอี (E) 10-50 IU/กก. ปริมาณ 3-7% น้ำหนักตัว/วัน  

We're readey to talk