การเพาะพันธุ์ (Seed Production)

การเพาะพันธุ์ (Seed Production)

ผสมพ่อแม่ปลาในบ่อเพาะพันธุ์ ความหนาแน่น 2 ตัว/ตารางเมตร อัตราผสมพันธุ์ เพศผู้ซูเปอร์เมล : เพศเมีย = 1 : 2 ปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันนาน 7 วัน รวบรวมไข่จากปากแม่ปลาแต่ละตัว Stocking brooders in the 150-m2 concrete tanks with the sex ratio of male t…