การตรวจสอบเพศลูกปลาก่อนจำหน่าย
  • ตรวจสอบสัดส่วนเพศผู้ในลูกปลาก่อนขาย ให้ได้เปอร์เซ็นต์เพศผู้ 98-100%่
  • ตรวจสอบคุณภาพลูกปลาก่อนขาย ให้ปราศจากโรคและพยาธิ
การตรวจสอบเพศปลา (Sex Identification)
We're readey to talk