ลูกปลานิล-ลูกปลาทับทิม (Red Tilapia and Tilapia fingerlings)

ชนิด
(Species)

น้ำหนัก (กรัม/ตัว)
Weight (g/pc)

ไซด์
Size

ราคาหน้าฟาร์ม (บาท/ตัว)
Farm gate price (Baht/pc)

นิลแดงเพศผู้
Male red tilapia
0.2-0.3 S 0.60
0.5-0.6 M 0.80
1.0-1.2 L 1.00

ชนิด
(Species)

น้ำหนัก (กรัม/ตัว)
Weight (g/pc)

ไซด์
Size

ราคาหน้าฟาร์ม(บาท/ตัว)
Farm gate price(Baht/pc)

นิลเพศผู้
Male tilapia
0.2-0.3 S 0.50
0.5-0.6 M 0.75
0.8-1.2 L 1.0

ผลิตภัณฑ์เพาะฟักปลา

.

ผลิตภัณฑ์
Products
รูปแบบ
Items
ขนาด SIZE ราคา
Prices
กรวยฟักไข่
(Fish Eggs Incubator)
เส้นผ่า ศก. 13 ซม. สูง 32 ซม.ปริมาตร 4.2 ลิตร

Diameter 13 cm. Height 32 cm.

Volume 4.2 L.

สอบถาม
ถาดฟักไข่
(Fish Nursing Tray)

กว้าง*ยาว*สูง = 27*44*9 ซม.

ปริมาตร 7.5 ลิตร

W*L*D = 27*44*9 cm.

Volume 7.5 L.

สอบถาม
We're readey to talk