ลูกปลานิล-ลูกปลาทับทิม (Red Tilapia and Tilapia fingerlings)

ชนิด
(Species)

น้ำหนัก (กรัม/ตัว)
Weight (g/pc)

ไซด์
Size

ราคาหน้าฟาร์ม (บาท/ตัว)
Farm gate price (Baht/pc)

ราคาส่งเครื่องบิน (บาท/ตัว)
Air freight price (Baht/pc)
นิลแดงเพศผู้
Male red tilapia
0.2-0.3 S 0.50 0.70
0.5-0.6 M 0.75  –
0.9-1.2 J10 1.00  –
1.5-2.0 J15 1.50  –
3.0-5.0 J20 2.00  –
6.0-10.0 J25 2.50  –
11.0-15.0 J30 3.00
16.0-20.0 J35 3.50
40 ตัว/กก. J40 4.00
30 ตัว/กก. J45 4.50
20 ตัว/กก. J50 5.00

ชนิด
(Species)

น้ำหนัก (กรัม/ตัว)
Weight (g/pc)

ไซด์
Size

ราคาหน้าฟาร์ม(บาท/ตัว)
Farm gate price(Baht/pc)

ราคาส่งเครื่องบิน (บาท/ตัว)
Air freight price (Baht/pc)
นิลเพศผู้
Male tilapia
0.2-0.3 S 0.40 0.60
0.5-0.6 M 0.50  –

ผลิตภัณฑ์เพาะฟักปลา

ผลิตภัณฑ์
Products
รูปแบบ
Items
ขนาด
Size
ราคา(บาท/ใบ)
Prices (Baht/piece)
กรวยฟักไข่
(Fish Eggs Incubator)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม. สูง 32 ซม.
Diameter 13 cm. Height 32 cm.
สอบถาม
ถาดฟักไข่
(Fish Nursing Tray)
กว้าง*ยาว*สูง = 27*44*9 ซม.
W*L*D = 27*44*9 cm.
สอบถาม