ลูกปลานิล-ลูกปลาทับทิม (Red Tilapia and Tilapia fingerlings)

ชนิด
(Species)

น้ำหนัก (กรัม/ตัว)
Weight (g/pc)

ไซด์
Size

ราคาหน้าฟาร์ม (บาท/ตัว)
Farm gate price (Baht/pc)

ราคาส่งเครื่องบิน (บาท/ตัว)
Air freight price (Baht/pc)
นิลแดงเพศผู้
Male red tilapia
0.30-0.35 S 0.50 0.70
0.40-0.60 M 0.75  –
1.00-2.00 L 1.00  –
2.50-3.50 XL 1.50  –
4.00-6.00 J15 2.00  –
8.00-10.00 J20 2.50  –
11.00-15.00 J25 3.00
16.00-20.00 J30 3.50  –

 

ชนิด
(Species)

น้ำหนัก (กรัม/ตัว)
Weight (g/pc)

ไซด์
Size

ราคาหน้าฟาร์ม(บาท/ตัว)
Farm gate price(Baht/pc)

ราคาส่งเครื่องบิน (บาท/ตัว)
Air freight price (Baht/pc)
นิลเพศผู้
Male tilapia
0.25-0.35 S 0.40 0.60
0.40-0.60 M 0.50  –

ผลิตภัณฑ์เพาะฟักปลา

ผลิตภัณฑ์
Products
รูปแบบ
Items
ราคา(บาท/ใบ)
Prices (Baht/piece)
กรวยฟักไข่
(Fish Eggs Incubator)
สอบถาม
ถาดฟักไข่
(Fish Nursing Tray)
สอบถาม