ธนาคาร
(Bank)

สาขา
(Branch)

ประเภทบัญชี
(Type)

ชื่อบัญชี
(Account Name)

บัญชีเลขที่
(Account No.)

รังสิต-นครนายก คลอง 4
Rangsit-Nakhon Nayok Klong 4
ออมทรัพย์
Savings Account
นายวันชัย นาคนิยม
Mr. Wanchai Narkniyom
1480242489
บิ๊กซี รังสิต คลอง 6
Big-C Rangsit Klong 6
ออมทรัพย์
Savings Account
นายวันชัย นาคนิยม
Mr. Wanchai Narkniyom
5632124009
หนองเสือ
Nongseu Pathumthani
ออมทรัพย์
Savings Account
นายวันชัย นาคนิยม
Mr. Wanchai Narkniyom
3262279215
บิ๊กซี ธัญบุรี
Big-C Thanyaburi
สะสมทรัพย์
Savings Account
นายวันชัย นาคนิยม
Mr. Wanchai Narkniyom
9460134175

หลังจากที่ทำการชำระค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้ว โปรดทำการยืนยันการชำระเงินซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้

Please confirm your payment via

We're readey to talk