การเลี้ยงแบบพัฒนา (Intensive Culture)

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบพัฒนา

  • เลี้ยงปลานิลขนาด 20-50 กรัม ในบ่อดิน ความหนาแน่น 8,000-10,000 ตัว/ไร่่่
  • ให้กินอาหารสำเร็จรูประดับโปรตีน 25-30% ปริมาณ 3-4% ของน้ำหนักตัว โดยใช้เครื่องพ่นอาหาร วันละ 10 ชั่วโมง
  • เปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยง
  • เลี้ยงนาน 8-10 เดือน จะได้ปลาขนาด 800-1000 กรัม และได้ผลผลิต 2-3 ตัน/ไร่
การเลี้ยงแบบพัฒนา
We're readey to talk