การอนุบาลลูกปลา (Fry Nursing)

การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน

  • อนุบาลลูกปลาขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดิน ความหนาแน่น 50,000 ตัว/ไร่
  • เตรียมบ่ออนุบาลล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยตากบ่อให้แห้ง ใส่ปูนขาว 150-200 กิโลกรัม/ไร่ เติมน้ำในบ่อให้สูงประมาณ 1 เมตร โดยกรองน้ำผ่านถุงกรองไนล่อนตาถี่ ใส่ปุ๋ยเพื่อเพาะอาหารธรรมชาติ
  • ให้ลูกปลากินอาหารสำเร็จรูปเม็ดเล็กระดับโปรตีน 40% ปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัว วันละ 4 ครั้ง
  • อนุบาลลูกปลานาน 30-60 วัน จะได้ปลาขนาด 30-50 กรัม อัตราการรอดประมาณ 80%

การอนุบาลลูกปลาในกระชัง

  • อนุบาลลูกปลาขนาด 0.3 กรัม ในกระชังมุ้งไนล่อนเบอร์ 16 หรือกระชังตาปู หรือกระชังตาพริกไทย ความหนาแน่น 200-350 ตัว/ลูกบาศก์เมตร
  • ให้ลูกปลากินอาหารสำเร็จรูปเม็ดเล็กระดับโปรตีน 40% ปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัว วันละ 4 ครั้ง
  • อนุบาลลูกปลานาน 30-60 วัน จะได้ปลาขนาด 30-50 กรัม อัตราการรอดประมาณ 80%
การอนุบาลลูกปลา (Fry Nursing)
We're readey to talk