อาหารสำหรับปลานิล (Tilapia Feed)

อาหารสำหรับปลานิล (Tilapia Feed)

  ส่วนประกอบ ปริมาณที่เหมาะสม โปรตีน 25-30% ไขมัน 1-4% คาร์โบไฮเดรต 30-60% วิตามินเอ (A) 4,000 IU/กก. วิตามินบี (B) 5-10 มก./กก. วิตามินซี (C) 50-200 มก./กก. วิตามินดี (D) 500-2,000 IU/กก. วิตามินอี (E) 10-50 IU/กก. ปริมาณ 3-7% น้ำหนักตัว/วัน &n…

คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)

คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)

  คุณสมบัติน้ำ ค่าที่เหมาะสม ผลกระทบหากมีค่าไม่เหมาะสม อุณหภูมิ 19-29 °c อยู่ได้ไม่นานและอาจตายได้ ไม่กินอาหาร โตช้า ไม่วางไข่ ความเค็ม <10 ppt โตช้า เครียด ความเป็นกรด-ด่าง 6.5-8.5 โตช้า อ่อนแอ ปริมาณออกซิเจน >1 ppm ปลาลอยหัว เครียด โตช้า…

การเลี้ยงในกระชัง (Cage Culture)

การเลี้ยงในกระชัง (Cage Culture)

เลี้ยงปลานิลหรือนิลแดงในกระชังแบบลอยน้ำขนาด 5*5*2.5 เมตร โดยใช้ถังเหล็กหรือถังพลาสติกเป็นทุ่นลอย ตัวโครงกระชังใช้เหล็กหรือไม้ ปล่อยเลี้ยงลูกปลาขนาด 30-50 กรัม จำนวน 30-50 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้ปลากินอาหารสำเร็จรูประดับโปรตีน 30-40% ปริมาณ 3-4% ของน้ำหน…

การเลี้ยงแบบพัฒนา

การเลี้ยงแบบพัฒนา

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบพัฒนา เลี้ยงปลานิลขนาด 20-50 กรัม ในบ่อดิน ความหนาแน่น 8,000-10,000 ตัว/ไร่่่ ให้กินอาหารสำเร็จรูประดับโปรตีน 25-30% ปริมาณ 3-4% ของน้ำหนักตัว โดยใช้เครื่องพ่นอาหาร วันละ 10 ชั่วโมง เปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยง…

การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา

การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา

  เลี้ยงปลานิลขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดินโดยใส่ปุ๋ยและให้อาหารสมทบ ความหนาแน่น 3,000-8,000 ตัว/ไร่่ อัตราใส่ปุ๋ย -ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) 10 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ +ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (สูตร 0-46-0) 5 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ -ปุ๋ยนา (สูตร 16-20-0) 30 กิโลก…

การตรวจสอบเพศปลา (Sex Identification)

การตรวจสอบเพศปลา (Sex Identification)

ตรวจสอบสัดส่วนเพศผู้ในลูกปลาก่อนขาย ให้ได้เปอร์เซ็นต์เพศผู้ 98-100%่ ตรวจสอบคุณภาพลูกปลาก่อนขาย ให้ปราศจากโรคและพยาธิ

การอนุบาลลูกปลา (Fry Nursing)

การอนุบาลลูกปลา (Fry Nursing)

การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน อนุบาลลูกปลาขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดิน ความหนาแน่น 50,000 ตัว/ไร่ เตรียมบ่ออนุบาลล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยตากบ่อให้แห้ง ใส่ปูนขาว 150-200 กิโลกรัม/ไร่ เติมน้ำในบ่อให้สูงประมาณ 1 เมตร โดยกรองน้ำผ่านถุงกรองไนล่อนตาถี่ ใส่ปุ๋ยเพื่…

การผลิตลูกปลาเพศผู้ (Monosex Fry Production)

การผลิตลูกปลาเพศผู้ (Monosex Fry Production)

แปลงเพศลูกปลาระยะถุงไข่ยุบ (ตัวอ่อนระยะที่ 5) ในกระชังมุ้งไนล่อนที่แขวนในบ่อซีเมนต์ โดยให้ลูกปลากินอาหารผงผสมฮอร์โมน 17a- methyltestosterone ความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 5 วัน ย้ายลูกปลาอายุ 5 วัน ไปแปลงเพศต่อในกระชังมุ้งไนล่อนที่แขวนในบ่อดิ…

การเพาะพันธุ์ (Seed Production)

การเพาะพันธุ์ (Seed Production)

ผสมพ่อแม่ปลาในบ่อเพาะพันธุ์ ความหนาแน่น 2 ตัว/ตารางเมตร อัตราผสมพันธุ์ เพศผู้ซูเปอร์เมล : เพศเมีย = 1 : 2 ปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันนาน 7 วัน รวบรวมไข่จากปากแม่ปลาแต่ละตัว Stocking brooders in the 150-m2 concrete tanks with the sex ratio of male t…

ชีววิทยา (Biology)

ชีววิทยา (Biology)

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) ถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา นิยมเลี้ยงในเขตร้อน บริเวณน้ำจืดและน้ำกร่อยอุณหภูมิ 8-42 องศาเซลเซียส กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร รูปร่างลักษณะ – ลำตัวสั้นป้อม แบนข้าง สีเขียวปนน้ำตาล กลางเกล็ดมีสีเข้ม – ริมฝี…