ยินดีต้อนรับสู่ "แมคโครนิลฟาร์ม...https://Planil.com" เราผลิตและจำหน่ายพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมที่มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย โตไว อัตรารอดสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ผลผลิตเนื้อสูง
Welcome to Makronil Fish Farm...www.Planil.com, We produce and sell high quality,fast growth, high survival and high yield Nile tilapia and red tilapia seed.