ยินดีต้อนรับสู่ "แมคโครนิลฟาร์ม...https://Planil.com" เราผลิตและจำหน่ายพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมที่มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย โตไว อัตรารอดสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ผลผลิตเนื้อสูง
Welcome to Makronil Fish Farm...www.Planil.com, We produce and sell high quality,fast growth, high survival and high yield Nile tilapia and red tilapia seed.

We're readey to talk